thumbnail - Ukraine dự đoán thời điểm giành lại vùng Kherson
Duy Tân
Hà Nội

Ukraine dự đoán thời điểm giành lại vùng Kherson

Ukraine tuyên bố sẽ giải phóng Kherson, khu vực chiến lược phía Nam, trước tháng 9 năm nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác