thumbnail - Ukraine ra lệnh sơ tán bắt buộc ở khu vực Donetsk
Viễn Đông
Hà Nội

Ukraine ra lệnh sơ tán bắt buộc ở khu vực Donetsk

Kiev ngày 30/7 đã ra lệnh sơ tán bắt buộc khỏi các khu vực ở Donetsk hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác