thumbnail - Ukraine ra lệnh sơ tán công dân khỏi Donetsk
Viễn Đông
Hà Nội

Ukraine ra lệnh sơ tán công dân khỏi Donetsk

Chính quyền Kiev đã ra lệnh bắt buộc sơ tán công dân khỏi các khu vực mà quân đội Ukraine kiểm soát ở Donetsk.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác