thumbnail - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để khám bệnh, tư vấn miễn phí cho hơn 2.000 người lao động
Gia Loc
Hà Nội

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để khám bệnh, tư vấn miễn phí cho hơn 2.000 người lao động

Công việc vất vả, thu nhập thấp cùng thời gian eo hẹp... là những rào cản khiến phần lớn công nhân, lao động trong các khu công nghiệp ít có điều kiện chăm...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác