thumbnail - Uống nước trên 'sông thiêng' bị ô nhiễm, quan chức Ấn Độ gặp kết đắng
Tuấn Anh
Hà Nội

Uống nước trên 'sông thiêng' bị ô nhiễm, quan chức Ấn Độ gặp kết đắng

Uống trực tiếp cốc nước lấy từ con "sông thiêng" bị ô nhiễm, quan chức Ấn Độ phải nhập viện sau vài ngày.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác