thumbnail - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước không đồng ý cho Vietnam Airlines hoãn nộp báo cáo tài chính
Liên Hương
Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước không đồng ý cho Vietnam Airlines hoãn nộp báo cáo tài chính

Hiện tại đã quá thời hạn nhưng Vietnam Airlines vẫn chưa công bố 3 báo cáo quan trọng gồm báo cáo tài chính kiểm toán 2021, báo cáo thường niên 2021 và báo cáo tài chính quý 1/2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác