thumbnail - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng "nóng"
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng "nóng"

Theo Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhưng nhiều rủi ro do nhà đầu tư cá nhân chưa hiểu biết rõ về pháp luật trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tham gia mua trái phiếu riêng lẻ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác