thumbnail - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Tiến độ triển khai chương trình phục hồi kinh tế còn chậm
Thu Trang
Hà Nội

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Tiến độ triển khai chương trình phục hồi kinh tế còn chậm

Theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc thực hiện, tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn chậm...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác