thumbnail - VAFIE lần đầu công bố Báo cáo thường niên FDI tại Việt Nam
Quân Mạnh
Hà Nội

VAFIE lần đầu công bố Báo cáo thường niên FDI tại Việt Nam

Báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021 do Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) thực hiện với cách tiếp cận Báo cáo thường niên Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) và Báo cáo thường niên FDI ASEAN của Ban Thư ký ASEAN và UNCTAD để đánh giá toàn diện kết quả thu hút, sử dụng vốn FDI cùng phân tích môi trường đầu tư gắn với công cuộc cải cách nền hành chính…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác