thumbnail - Vai trò của phát thanh đối với sự phát triển của địa phương
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Vai trò của phát thanh đối với sự phát triển của địa phương

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông, đài phát thanh vẫn là cánh tay nối dài góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin thiết thực đến với người dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác