thumbnail - Vẫn còn bất cập trong quy định về cơ chế hữu hiệu đề bảo vệ Hiến pháp
Minh DucTRan
Hà Nội

Vẫn còn bất cập trong quy định về cơ chế hữu hiệu đề bảo vệ Hiến pháp

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhận định vẫn còn bất cập trong quy định về cơ chế hữu hiệu đề bảo vệ sự tôn nghiêm của Hiến pháp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác