thumbnail - Vẫn còn khoảng 200.000 tỷ room tín dụng chưa được phân bổ cho các ngân hàng
Trường Sơn
Hà Nội

Vẫn còn khoảng 200.000 tỷ room tín dụng chưa được phân bổ cho các ngân hàng

Theo ước tính của các đơn vị phân tích, lượng room tín dụng được phân bổ trong đợt vừa qua mới chỉ đạt 175.000 – 200.000 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác