thumbnail - Vành đai 3: Phép thử trao quyền gắn trách nhiệm
Viễn Đông
Hà Nội

Vành đai 3: Phép thử trao quyền gắn trách nhiệm

TTO - Nhiều năm qua, thủ tục ách tắc và công tác giải phóng mặt bằng khó khăn là nguyên nhân chính dẫn đến chậm trễ tiến độ các dự án...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác