thumbnail - VDSC: Chỉ trong 2 tuần, các ngân hàng đã mua hơn 1,4 tỷ USD từ NHNN
Quốc Cường
Hà Nội

VDSC: Chỉ trong 2 tuần, các ngân hàng đã mua hơn 1,4 tỷ USD từ NHNN

Kể từ tuần trước đến nay, các tổ chức tín dụng đã được ước tính mua hơn 1,4 tỷ USD giao ngay từ Ngân hàng Nhà nước để tạm thời đáp ứng nhu cầu đang cao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác