thumbnail - Vệ tinh Starlink mới sẽ 'tàng hình' trên bầu trời
Viễn Đông
Hà Nội

Vệ tinh Starlink mới sẽ 'tàng hình' trên bầu trời

SpaceX cho biết những nâng cấp mới đối với vệ tinh Starlink 2.0 sẽ giúp giảm bớt ảnh hưởng tới quan sát bầu trời của cộng đồng thiên văn trên toàn cầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác