thumbnail - VEC bỏ yêu cầu bắt buộc chủ xe nộp 50% phí vào tài khoản ETC
Viễn Đông
Hà Nội

VEC bỏ yêu cầu bắt buộc chủ xe nộp 50% phí vào tài khoản ETC

VEC vừa cho biết khuyến cáo nhưng không bắt buộc chủ xe phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản thu phí không dừng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác