thumbnail - Vén màn bi kịch ái tình trong cái chết rừng tre
Minh DucTRan
Hà Nội

Vén màn bi kịch ái tình trong cái chết rừng tre

Từ bộ xương dưới lớp lá tre, cảnh sát lần tìm từng manh mối ở hiện trường để xác định danh tính nạn nhân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác