thumbnail - Vì sao chợ đêm Bến Thành vẫn chưa được hoạt động trở lại?
Lan đột biến
Hà Nội

Vì sao chợ đêm Bến Thành vẫn chưa được hoạt động trở lại?

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trật tự xung quanh chợ đêm Bến Thành. Sau 2 năm đóng cửa dịch Covid-19, thành phố chưa thể cho mở cửa trở lại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác