thumbnail - Vì sao chưa thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận?
Quốc Cường
Hà Nội

Vì sao chưa thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận?

UBND tỉnh Tiền Giang đang xem xét nhiều vấn đề để quyết định giá vé BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hướng hài hòa quyền lợi của người dân và doanh nghiệp đầu tư dự án.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác