thumbnail - Vì sao Hải Phòng dừng vĩnh viễn dự án đường Lạch Tray - Hồ Đông?
Trường Sơn
Hà Nội

Vì sao Hải Phòng dừng vĩnh viễn dự án đường Lạch Tray - Hồ Đông?

Do không đạt được mục tiêu và hiệu quả đầu tư nên sau 14 năm, dự án đường Lạch Tray - Hồ Đông đã bị dừng triển khai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác