thumbnail - Vì sao không có người nhân bản?
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Vì sao không có người nhân bản?

Gần 30 năm sau khi cừu Dolly chào đời, nhân bản người vẫn chưa trở thành hiện thực và lĩnh vực này cũng ít phát triển trong những năm qua.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác