thumbnail - Vì sao nới room tín dụng nhưng tăng trưởng không quá 14%
Lan đột biến
Hà Nội

Vì sao nới room tín dụng nhưng tăng trưởng không quá 14%

Dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phân bổ hạn mức (room) tín dụng cho các ngân hàng thương mại nhưng ngân hàng vẫn phản ánh thiếu vốn, khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp (DN) đều chưa được đáp ứng nhu cầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác