thumbnail - Vì sao núi lửa Trái Đất không thể lớn như trên sao Hỏa?
Duy Tân
Hà Nội

Vì sao núi lửa Trái Đất không thể lớn như trên sao Hỏa?

Chuyển động của các mảng kiến tạo khiến những siêu núi lửa như Olympus Mons không bao giờ có thể hình thành trên Trái Đất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác