thumbnail - Vì sao số GPLX cấp đổi trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thấp?
Thu Trang
Hà Nội

Vì sao số GPLX cấp đổi trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thấp?

Từ ngày 1/1/2022 đến nay, chỉ có 20 GPLX đăng ký và trả kết quả thành công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác