thumbnail - Vì sao Thanh tra tỉnh Trà Vinh bỏ qua các gói thầu liên quan Việt Á?
Liên Hương
Hà Nội

Vì sao Thanh tra tỉnh Trà Vinh bỏ qua các gói thầu liên quan Việt Á?

Trong bản kết luận thanh tra dài 16 trang đã không có nội dung kiểm tra các gói thầu mua sắm có liên quan đến Việt Á.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác