thumbnail - Vì sao thị trường bất động sản mãi thiếu minh bạch, thổi giá?
Tuấn Anh
Hà Nội

Vì sao thị trường bất động sản mãi thiếu minh bạch, thổi giá?

Cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý; giá nhà ở còn khá cao so với thu nhập của người dân; cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường bất động sản chưa đồng bộ, đầy đủ, thiếu tin cậy và thiếu minh bạch...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác