thumbnail - Vì sao tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank lên tới 514%?
Duy Tân
Hà Nội

Vì sao tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank lên tới 514%?

Hệ thống ngân hàng Việt Nam vừa có thêm kỷ lục về tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu, lên tới 514% tại Vietcombank.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác