thumbnail - Vì thị trường lành mạnh và bền vững
Cường bếu
Hà Nội

Vì thị trường lành mạnh và bền vững

Việc xử lý đối với các cá nhân sai phạm tại FLC, Tân Hoàng Minh, Louis Holdings... vừa qua là mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác