thumbnail - Video time-lapse hiếm về vụ va chạm sao
Tuấn Anh
Hà Nội

Video time-lapse hiếm về vụ va chạm sao

Đài quan sát ALMA ở Chile ghi lại cảnh tượng chưa từng thấy về một vụ va chạm sao cách xa hàng tỷ năm ánh sáng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác