thumbnail - Viễn cảnh nếu bắn tất cả bom hạt nhân vào Mặt Trời
Tuấn Anh
Hà Nội

Viễn cảnh nếu bắn tất cả bom hạt nhân vào Mặt Trời

Sức công phá của tất cả bom hạt nhân trên thế giới rất khủng khiếp, nhưng vẫn chưa đủ để gây ra tác động đáng kể đối với Mặt Trời.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác