thumbnail - Viễn cảnh nếu ngôi sao nhỏ nhất lao vào sao Mộc
Tuấn Anh
Hà Nội

Viễn cảnh nếu ngôi sao nhỏ nhất lao vào sao Mộc

Ngôi sao EBLM J0555-57Ab nhỏ hơn sao Mộc nhưng có lực hấp dẫn đủ mạnh để xé toạc hành tinh và thay đổi cấu trúc của hệ Mặt Trời.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác