thumbnail - Viễn cảnh nếu nhiệt độ Trái Đất giảm xuống 0 tuyệt đối
Thức SG
Hà Nội

Viễn cảnh nếu nhiệt độ Trái Đất giảm xuống 0 tuyệt đối

Ở nhiệt độ 0 tuyệt đối, các hạt như nguyên tử sẽ ngừng chuyển động, khiến vật chất trở nên lạnh và cản trở phản ứng hóa học diễn ra.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác