thumbnail - Viện dưỡng lão ế ẩm
Lan đột biến
Hà Nội

Viện dưỡng lão ế ẩm

Mức phí thuộc nhóm trung bình nhưng trung tâm dưỡng lão của chị Thu Ngân vẫn trống gần 1/4 sau 8 năm hoạt động, khó thu hồi vốn, khả năng kiếm lãi là xa vời. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác