thumbnail - Viện nghiên cứu hạt nhân Dubna triển lãm các dự án lớn tại ĐH Việt - Pháp
Viễn Đông
Hà Nội

Viện nghiên cứu hạt nhân Dubna triển lãm các dự án lớn tại ĐH Việt - Pháp

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết sẽ cùng Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna (JINR) đồng tổ chức hội thảo và triển lãm giới thiệu các hoạt động nghiên cứu của JINR và đóng góp của tập thể các nhà khoa học Việt Nam tại JINR vào ngày 27/10.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác