thumbnail - Việt Hương cạo trọc đầu do gặp biến cố hay vì lý do nào khác?
Gia Loc
Hà Nội

Việt Hương cạo trọc đầu do gặp biến cố hay vì lý do nào khác?

Hình ảnh nghệ sĩ hài Việt Hương với chiếc đầu trọc khiến nhiều người hoang mang muốn biết lý do nữ nghệ sĩ làm như vậy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác