thumbnail - Việt Nam cần những khách quốc tế chịu chi
Liên Hương
Hà Nội

Việt Nam cần những khách quốc tế chịu chi

Dù lượng khách quốc tế đến chưa thực sự khả quan, du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội phát triển nếu chịu thay đổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác