thumbnail - Việt Nam có 5 đại diện trong Top 2000 công ty lớn nhất thế giới
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Việt Nam có 5 đại diện trong Top 2000 công ty lớn nhất thế giới

VTV.vn - Forbes vừa công bố danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới - Global 2000, được xếp hạng dựa trên bốn tiêu chí: doanh số, lợi nhuận, tài sản...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác