thumbnail - Việt Nam có dự án cho thuê sinh thái được đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Việt Nam có dự án cho thuê sinh thái được đăng ký thành công theo Cơ chế tín chỉ chung

Vừa qua, Dự án tài trợ thiết bị (cho thuê sinh thái JCM) của Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST (BSL) và Sumitomo Mitsui Trust Panasonic...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác