thumbnail - Việt Nam có thể trở thành Kỳ lân khởi nghiệp ở châu Á Thái Bình Dương
Diệu Thúy
Hà Nội

Việt Nam có thể trở thành Kỳ lân khởi nghiệp ở châu Á Thái Bình Dương

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, Việt Nam có thể trở thành “Kỳ lân” khởi nghiệp ở Châu Á-Thái Bình Dương nhờ việc hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng một hệ sinh thái vững chắc
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác