thumbnail - Việt Nam: Cứ điểm sản xuất hàng điện tử của thế giới
Tuấn Anh
Hà Nội

Việt Nam: Cứ điểm sản xuất hàng điện tử của thế giới

VTV.vn - Trong bài viết mới được đăng tải, tạp chí về đầu tư Moneyweek của Anh viết, các sản phẩm "Made in Vietnam" đang khẳng định vị thế trên thị trường...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác