thumbnail - Việt Nam đã có thêm ngân hàng nâng ROA đạt tầm 3,5%
Lan đột biến
Hà Nội

Việt Nam đã có thêm ngân hàng nâng ROA đạt tầm 3,5%

Tính đến nay Việt Nam mới chỉ có 02 ngân hàng thương mại đạt được tầm chỉ số hiệu quả này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác