thumbnail - Việt Nam đang đương đầu với những thách thức nào trong ngắn hạn?
Fun Fun
Hà Nội

Việt Nam đang đương đầu với những thách thức nào trong ngắn hạn?

Các chuyên gia kinh tế khẳng định thành công hiện tại của Việt Nam không phải do may mắn mà do đã chuẩn bị từ rất sớm và kỹ càng, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề mà Việt Nam cần phải cải thiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác