thumbnail - Việt Nam hứng chịu 4.616 cuộc tấn công mạng trong 4 tháng đầu năm
Thu Trang
Hà Nội

Việt Nam hứng chịu 4.616 cuộc tấn công mạng trong 4 tháng đầu năm

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 4/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 938 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam; giảm 9,37% so với tháng 3/2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác