thumbnail - Việt Nam kiên định mở cửa, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất
Quân Mạnh
Hà Nội

Việt Nam kiên định mở cửa, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất

(PLVN) - Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả với bên ngoài.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác