thumbnail - Việt Nam - Mỹ hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Việt Nam - Mỹ hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng đại diện Thương mại Mỹ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì khuôn khổ thương mại và đầu tư ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác