thumbnail - Việt Nam quảng bá du lịch mờ nhạt
Liên Hương
Hà Nội

Việt Nam quảng bá du lịch mờ nhạt

Dù mở cửa du lịch trở lại được gần 2 tháng, những thống kê về lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa khả quan.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác