thumbnail - Việt Nam sẽ 'công nghiệp hóa, hiện đại hóa' bằng công nghệ nào?
Viễn Đông
Hà Nội

Việt Nam sẽ 'công nghiệp hóa, hiện đại hóa' bằng công nghệ nào?

IoT, Big Data, AI, in 3D là... những công nghệ được chuyên gia khuyến nghị tập trung để Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác