thumbnail - VIETTEL HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH KỸ THUẬT QUÂN ĐỘI

VIETTEL HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH KỸ THUẬT QUÂN ĐỘI

VIETTEL HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH KỸ THUẬT QUÂN ĐỘI

Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong đó, hai bên phối hợp triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành kỹ thuật quân đội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác