thumbnail - Viettel Money hợp tác VPBank phổ cập dịch vụ tài chính số
Lan đột biến
Hà Nội

Viettel Money hợp tác VPBank phổ cập dịch vụ tài chính số

Cake by VPBank trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Viettel Money, trong đó tiêu biểu là dịch vụ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Cake trên ứng dụng Viettel Money.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác