thumbnail - Vingroup tài trợ gần 90 tỉ đồng cho 24 dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa - Lịch sử năm 2022
Viễn Đông
Hà Nội

Vingroup tài trợ gần 90 tỉ đồng cho 24 dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa - Lịch sử năm 2022

Ngày 25-10, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) công bố tài trợ gần 90 tỉ đồng cho 19 dự án Khoa học Công nghệ và 5 dự án Văn hóa - Lịch sử có giá trị...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác